Oversikt over kommunale møterom og universell utforming:

Lokale

Tilrettelagt for hørselshemmede

Tilrettelagt for bevegelseshemmede

Kommunestyresalen (1. etg. v/adm.bygg) Ja Ja
Møterom Grydeland (3. etg. v/adm.bygget) ? Ja
Møterom Hans Barlien (4. etg. v/adm.bygget) ? Ja
Møterom Helsesenteret (2. etg. - inngang legekontor/fysio) ? Nei

 

Oversikt over kommunale lokaler til utleie (aktiviteter og arrangementer):

Lokale

Kontaktperson leie

Tilrettelagt hørsels-
hemmede

Tilrettelagt bevegelses-
hemmede

Gimle - idrettshall og samfunnssal Torunn Grønnesby ? Ja
Horisonten bibliotek & kultursenter Bjørg Inger Rian
Siri Anette Brøndbo Solum
Ja Ja
Svømmehall v/OBUS Bjørg Inger Rian ? Ja
Gymsal v/Hunn skole Torgeir Aune ? Ja