Vedtekter i Gammelstua barnehage

Hvis du søker om plass i Gammelstua friluftsbarnehage (privat barnehage), så benytter denne barnehagen det samme søknadssystemet som de kommunale barnehagene. Det vil derfor være vedtektene for de kommunale barnehagene du må bekrefte at du har lest. Hvis du ønsker å lese vedtektene for Gammelstua friluftsbarnehage før du søker, så finner du disse på barnehagens nettside.