Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivning kan skje på kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager, mandag-fredag fra kl. 08.30 – 15.00.
Den 23. og 30. august har vi åpent frem til kl. 19.00.

Du kan også forhåndsstemme på Overhalla helsesenter, onsdag 6. september fra kl. 13.00 - 15.00.

ASSISTANSE - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan du etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som du selv peker ut.
En stemmemottaker eller hjelper har taushetsplikt. Tidligere har det vært slik at en eventuell ekstra hjelper måtte være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet ble fjernet i 2021. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.