Hvordan kan jeg stemme før valgdagen?

Du kan avgi forhåndsstemme fra 1. juli til 10. september.

 • Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september
 • Hvis du ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du få avgitt tidligstemme fra 1. juli
 • Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Hvor kan du tidligstemme?

Du kan få avgi tidligstemme på kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje i fra 1. juli til  
9. august. Ta kontakt og avtal tid på postmottak@overhalla.kommune.no, eller ring oss på kommunens sentralbord: 74 28 00 00.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivning kan skje på kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager, mandag-fredag fra kl. 08.30 – 15.00 i perioden 10. august til 10. september.
Du kan også forhåndsstemme på Overhalla helsesenter, onsdag 8. september fra kl. 13.00 - 15.00.

Det vil bli anledning til å forhåndsstemme på kveldstid, frem til kl. 20.00 i ovennevnte periode. Tidspunkt vil bli kunngjort på vår hjemmeside og facebookside.

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Overhalla kommune, så kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 14. september kl. 17.00.
Under forhåndsstemmeperioden sender vi stemmeseddelen til hjemkommunen din, slik at den blir registrert på riktig sted.

ASSISTANSE - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan du etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som du selv peker ut.
En stemmemottaker eller hjelper har taushetsplikt. Tidligere har det vært slik at en eventuell ekstra hjelper mått være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet er nå fjernet ved valget i 2021. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.

Kan jeg stemme hjemme?

Hvis du av helsemessige årsaker trenger å få avgitt stemme hjemme, kan vi ordne dette. 

Send forespørsel/søknad til e-post: postmottak@overhalla.kommune.no eller ring oss på telefon 74280000 og spør etter Servicesenteret.
Frist: Så snart som mulig og senest 10.9.21

Hvor og hvordan stemmer jeg på valgdagen?

Du kan stemme her:

 • Gimle forsamlingshus for Ranem/Skogmo krets
 • Øysletta grendehus for Øysletta krets
 • Solvoll forsamlingshus for Skage krets

På valgkortet ditt står det hvilken stemmekrets du hører til, men vi gjør oppmerksom på at kommunen benytter elektronisk manntall. Dette medfører at du kan stemme i hvilken som helst krets du ønsker. 

Ta gjerne med valgkortet da går det fortere å finne deg i manntallet.

Hvordan stemmer jeg?

 1. Du møter opp på valglokalet og blir vist frem til stemmeavlukke der alle stemmesedler for valget er tilgjengelige
 2. Når du har funnet din stemmeseddel, kan du gjøre endringer (slik stemmer du), brett seddelen slik at stempelsiden vender ut
 3. Gå til registreringsbordet, du blir registrert, seddel blir stemplet og du legger denne i valgurnen

Åpningstid: Alle valglokaler er åpen mellom kl. 13.00 - 20.00.
Husk legitimasjon!

ASSISTANSE - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan du etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som du selv peker ut.
En stemmemottaker eller hjelper har taushetsplikt. Tidligere har det vært slik at en eventuell ekstra hjelper mått være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet er nå fjernet ved valget i 2021. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.

Hva trenger jeg å ta med meg til valglokalet?

Når du skal avgi sin stemme, må du ha med legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Krav til legitimasjon

 • For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. 
 • Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
 • Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Hvem har stemmerett?

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har du stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Du må:

 • være norsk statsborger
 • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
 • ikke ha mistet stemmeretten
 • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Du blir krysset i manntallet før du får legge stemmeseddelen i urnen. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Hva om du bor i utlandet?

Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Får alle valgkort?

Alle som har stemmerett i Norge skal få tilsendt valgkort.

Valgkortet blir digitalt

 • Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
 • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.
 • På valgkortet finner du opplysninger om deg og informasjon om valglokalet i din krets på valgdagen. Du kan velge å stemme i et annet valglokale i kommunen.
 • Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet, men det er ikke obligatorisk å ha med.

Noen vil fortsatt få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Har du ikke mottatt valgkort?

Hvis du har stemmerett og ikke fått tilsendt valgkort, kan det være flere årsaker til dette. Du kan bare møte opp for å avgi din stemme, du trenger ikke valgkortet for å få stemt.

Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Husk å registrere deg i god tid innen fristen 30. juni.

Du kan bare forhåndsstemme ved Sametingsvalget i Overhalla. Det er kun kommuner som har 30 registrerte i sametingsmanntallet som avholder valg til Sametinget 13. september.
 

Sametinget 

Valg under en pandemi - Smittevern

Valget skal gjennomføres selv om det er en pågående pandemi

 • Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi
 • Det skal være trygt å avgi stemme
 • Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne

Vi og våre valgarbeidere skal sørge for et trygt valg for alle!

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid19-utbruddet

Hvis du grunnet covid-19 sitter i isolasjon eller karantene på valgdagen, kan stemmemottakere komme hjem til deg.

Frist for å søke er mandag 13. september 2021 kl. 10.00. Ta kontakt på telefon 97660648.

Valgansvarlige og kontaktinformasjon

Har du spørsmål om valget?

Torunn Grønnesby, valgansvarlig
Send e-post
Tlf. 97660648

Guri Kjelbergnes, valgansvarlig 2
Send e-post
Tlf. 415 36 534

Ønsker du kontakt med valgstyret?

Per Olav Tyldum, valgstyrets leder
Send e-post
Tlf. 48226334