Forslag til planstrategi ble av formannskapet i møte 5.9.17, sak 67/17, vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i perioden 6.9.17 – 9.10.17.


Dokumenter:
Forslag til vedtak av kommunens planstrategi
Kommunal planstrategi 2016-2020
Forslag til planstrategi 2016-2020 – høring

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med avdelingsingeniør v/teknisk avd.