I arbeidet med kommunereformen er vi nå kommet fram til at kommunestyret i juni skal velge mellom to alternativer: Enten at Overhalla skal fortsette som egen kommune, eller at det skal gjennomføres en sammenslåing med kommunene Høylandet, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger.

I mai skal det i Overhalla avholdes en rådgivende folkeavstemming om dette spørsmålet.

I forkant av folkeavstemmingen ønsker vi på folkemøtet 4. april å gi best mulig informasjon til innbyggerne i Overhalla om alternativene kommunen nå står overfor, og hvordan den videre prosessen legges opp. Det blir også anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter. Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å få mer informasjon før folkeavstemmingen.

Det blir enkel kaffeservering.

Vel møtt!

Ordfører Per Olav Tyldum

 

Se også: