Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 92/21

Avtale om tjenestetilbud mellom Overhalla kommune og Trøndelag politidistrikt
Vedlegg:

  1. Forslag til tjenesteavtale mellom Overhalla kommune og Trøndelag politidistrikt

 

PS 93/21

Årsbudsjett og økonomiplan 2022 - 2025
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025
  2. Avgiftsregulativ Overhalla kommune 2022

 

PS 94/21

Økonomiplan 2022-2025
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

 

PS 95/21

Sluttsak - Taktekking Ryggahøgda høydebasseng

 

PS 96/21

Sluttsak - Rehabilitering av varme- og ventilasjonsanlegg ved Overhalla administrasjonsbygg

 

PS 97/21

Statlige spillemidler 2022. Prioritert handlingsprogram for Overhalla kommune.
Vedlegg:

  1. Prioritert handlingsprogram 2022-2025

 

PS 98/21

Retningslinjer for behandling og vedtak av stedsnavn og øvrige navn i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forslag til retningslinjer

 

PS 99/21

Møteplan for 1. halvår 2022

 

PS 100/21

Ny samarbeidsavtale med Visit Namdalen 
Vedlegg:

  1. Avtale mellom kommune og Visit Namdalen 2017
  2. Vedtekter Visit Namdalen
  3. Presentasjon