Les og last ned saklisten til kommunestyet her.

 

Sakliste 

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 1/22

Skogmo industripark - prosjektsøknad "Testarena Skogmo"
Vedlegg:

 1. Prosjektrapport "Skogmo industripark 2.0" 2019-2021
 2. Prosjektplan "Testarena Skogmo" 2022-2024

 

RS 1/22

Referater - Kommunestyremøte 15.2.22
Vedlegg:

 1. Brev dat. 19.11.2021 fra NHO – Bedriftene ønsker en mer bærekraftig offentlig innkjøpsavtale
 2. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets behandling av sak 31/21 – Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av justeringsbestemmelsene
 3. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets behandling av sak 34/21 – Kontrollutvalgets årsplan 2022
 4. Brev mottatt i desember (udatert) fra KS Advokatene – Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg.

 

PS 2/22

Valg av 17. maikomite 2022

 

PS 3/22

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2021
Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport2021

 

PS 4/22

Vedtekter for de kommunale barnehagene
Vedlegg:

 1. Gjeldende vedtekter
 2. Forslag til nye vedtekter

 

PS 5/22

Sluttsak - Atrium/Velferdstiltak for beboere ved Overhalla sykeheim

 

PS 6/22

Finansiering av bassengduk Overhalla svømmehall

 

PS 7/22

Tilknytning til nye Midt-Norge 110-sentral IKS - selskapsavtale
Vedlegg:

 1. Vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral
 2. Brev fra 22.10.2021 fra Namsos kommune som oversender brev på vegne av de 16 kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral
 3. Selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS gjeldende fra 1.10.2022