Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

 

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 8/22

Ung i Overhalla Handlingsplan
Vedlegg:

  1. Handlingsplan, mars 2022
  2. Prosjektplan 2020-2025

 

RS 2/22

Referater - Kommunestyremøte 15.3.22
Vedlegg:

  1. Ladeinfrastruktur for elbil - Informasjon om Enovas nye støtteordning og Trøndelag fylkeskommunes strategi for ladeinfrastruktur.
  2. Klage på vedtak om avslag på søknad om kosesjon på erverv av fast eiendom - Overhalla 4/2 - kommunens vedtak stadfestes.​​

 

PS 10/22

Finansrapport 2021
Vedlegg:

  1. Finansrapport 3. tertial 2021

 

PS 11/22

Budsjett for nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) - midler til skogkultur 2022