Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 55/22

Forvaltningsrevisjonsrapport geoteknikk

 

PS 56/22

Utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med ny kulvert over Myrelva ved Belgvold

 

PS 57/22

Utskifting av vann og avløpsledninger ved Overhalla montessoriskole

 

PS 58/22

Sluttsak - Nye membraner Konovatnet fellesvannverk

 

PS 59/22

Sluttsak - Veg på Skage industriområde

 

PS 60/22

Finansiering nærmiljøanlegg/uteområde Hunn skole

 

PS 61/22

Valg av 17. maikomite 2023 - Evaluering av valget 2022 og valg av opplegg for fremtidige 17. maiarrangement i Overhalla