Møteprotokoll

Les og last ned saklisten til kommunestyret her.
 

Se opptak av møtet her:


Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

RS 1/21

Referater til kommunestyret 16.2.2021

 

PS 1/21

Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Vedlegg:

 1. Særutskrift av sak 07/21, behandlet i kontrollutvalget 14.1.2021
 2. Årsrapport 2020

 

PS 2/21

Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla
Vedlegg:

 1. Særutskrift – Rapport – undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla, behandlet av kontrollutvalget 14.1. som sak 01/21
 2. Rapport Forurensingslokaliteter i Overhalla

 

PS 3/21

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Vedlegg:

 1. Særutskrift: Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024,behandlet av kontrollutvalget 14.1. som sak 05/21

 

PS 4/21

Valg av 17. maikomite 2021

 

PS 5/21

Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019- 2023

 

PS 6/21

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune

 

PS 7/21

Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og Grong kommune
Vedlegg:

 1. Samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong
 2. Rapport fra arbeidsgruppa, datert 23.12.20
 3. Vedlegg til rapport fra arbeidsgruppa
 4. Høringsuttalelser:

 

PS 8/21

Nord-Trøndelag krisesenter IKS – endringer i selskapsavtale
Vedlegg:

 1. Protokoll fra representantskapsmøte 26.11.2019
 2. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS, rev. Utgave 26.11.2019

 

PS 9/21 "Leve hele livet" i Overhalla- handlingsplan 2019-2023
Vedlegg:
 1. Handlingsplan 2019-2023