Møteprotokoll

Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Saksliste

 

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 69/21

Gjennomgang av retningslinjer for bruk av snøscooter i Overhalla
Vedlegg:

 1. Gjeldende retningslinjer for bruk av snøscooter i Overhalla
 2. Reviderte retningslinjer for bruk av snøscooter i Overhalla

 

PS 70/21

Klage på kommunestyrets sak 66/21. 5047 - 4/1 Gunnar Robert Sellæg - Konsesjonssøknad

 

PS 71/21

Helseplattformen orientering

 

PS 72/21

Sluttsak - Utbygging av elektrisk infrastruktur på Skage industriområde 2021

 

PS 73/21

Sluttbehandling - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025
Vedlegg:

 1. Plandokument
 2. Prioritert handlingsprogram
 3. Program for uprioritert langtidsplan

 

PS 74/21

Hovedplan vann, avløp og overvann - planarbeid og finansiering
Vedlegg:

 1. Søknad om kommunal utbygging på strekningen Ryggahøgda - Hammerkorsen, datert 13.4.2021
 2. Søknad om kommunal utbygging av vann ti lBerg, datert 10.10.2021

 

PS 75/21

Virksomhetsrapport 2. tertial 2021
Vedlegg:

 1. Finansrapport 2. tertial 2021
 2. Virksomhetsrapport 2. tertial 2021

 

PS 76/21

Opprettelse av næringsutvalg - sammensetning og mandat

 

PS 77/21

Valg av ny representant til årsmøte for Revisjon Midt-Norge SA for per. 16.11.21 til oktober 2023

 

PS 78/21

Valg av nytt medlem til Lakseutvalget for perioden 16.11. - oktober 2023
Vedlegg:

 1. Vedtekter Lakseutvalget

 

PS 79/21

Valg av ny representant til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS for perioden 19.11. 21 til oktober 2023
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS

 

PS 80/21

Valg av ny representant til beredskapsstyret for Namdal IUA for perioden 19.11.21 til oktober 2023
Vedlegg:

 1. Vedtekter for Namdal IUA

 

PS 81/21

Valg av ny representant til Konsek Trøndelag IKS for perioden 16.11.21 til oktober 2023

 

PS 82/21

Valg av ny representant til Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) for perioden 16.11.21 til oktober 2023

 

PS 83/21

Valg av representant til representantskapet IKA Trøndelag IKS for perioden 16.11.21 til oktober 2023
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

 

PS 84/21

Valg av ny representant til representantskapet i Museet Midt IKS for perioden 16.11. til oktober 2023
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for Museet Midt IKS

 

PS 85/21

Valg av representant for generalforsamling i Overhalla Realinvest ASVedlegg:

 1. Vedtekter for Overhalla Realinvest AS

 

PS 86/21

Valg av representant og vararepresentant for generalforsamling i Kommunekraft AS
Vedlegg:

 1. Vedtekter for Kommunekraft AS

 

PS 87/21

Valg av representant og vararepresentant for generalforsamling i NAMAS Vekst AS
Vedlegg:

 1. Eierdokument - NAMAS Vekst AS

 

PS 88/21

Valg av representant og vararepresentant i OI! Trøndersk Mat og Drikke AS
Vedlegg:

 1. Vedtekter OI! Trøndersk Mat og Drikke AS

 

PS 89/21

Valg av representant og vararepresentant for generalforsamling i Landssammenslutninga av vasskraftkommuner (LVK)
Vedlegg:

 1. Vedtekter LVK

 

 

PS 90/21

Valg av utsending til årsmøte - Visit Namdalen SA
Vedlegg:

 1. Strategiplan Visit Namdalen SA

 

PS 91/21

Valg av representant og vararepresentant som utsending til årsmøte i Riangalleriet SA
Vedlegg:

 1. Vedtekter - Riangalleriet SA