Se sakliste og protokoll her.

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 15/20

Melding til kommunestyret - Saker behandlet som hastesaker i formannskapets møte 16.3.20

 

PS 16/20

Årsmelding 2019 - Overhalla Eldreråd
Vedlegg:

  1. Årsmelding Overhalla Eldreråd 2019

 

PS 17/20

Søknad om bruk av ATV for grusing av Bergløypa

 

PS 18/20

Tømmeanlegg for bobiler ved Bjøra Camping

 

PS 19/20

Høring - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag
Vedlegg:

  1. Høringsutkast - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag

 

PS 20/20

Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020 - 2023
Vedlegg:

  1. Høringsutkast Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023

 

PS 21/20

Reglement Overhalla Eldreråd
Vedlegg:

  1. Forslag til reglement for Overhalla Eldreråd
 

PS 22/20

Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla
Vedlegg:

  1. Forslag til reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla

 

PS 23/20

Reglement for utvalg for klagesaker
Vedlegg:

  1. Forslag til reglement for utvalg av klagesaker

 

PS 24/20

Forskrift om godtgjørelse for folkevalgte organer og revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår
Vedlegg:

  1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla
  2. Forslag til revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår

 

PS 25/20

Møteplan for 2. halvår 2020