Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Saksliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 52/24

Høring - forslag ny gjødselbruksforskrift

 

PS 53/24

Lokale forskrifter i skolen

 

PS 54/24

Avklaring om videre prosess for ny elektronisk pasientjournal (EPJ)

 

PS 55/24

Finansiering av egenandel - Vegbelysning langs gang- og sykkelveg Torvstrøvegen

 

PS 56/24

Virksomhetsrapport 1. tertial 2024

 

PS 57/24

Forslag til næringsplan for Overhalla kommune

 

PS 58/24

Revidert økonomiplan 2024-2027

 

PS 59/24

Investering i fremtidig vannforsyning til Hunnaåsen boligfelt

 

PS 60/24

Endring av kommunal finansiering av VTA-plasser i NAMAS Vekst AS

 

PS 61/24 Samarbeidsavtale om kommunelege og miljørettet helsevern med Namsos kommune  

PS 62/24

Referater til kommunestyremøte 19. juni 2024