Saksliste

Last ned og les saklisten her.

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 57/21

Søknad om fritak fra verv - Per Olav Tyldum

 

PS 58/21

Suppleringsvalg til formannskapet for perioden 19.10.21 - okt. 2023

 

PS 59/21

Valg av ordfører for perioden 19. oktober 2021 frem til oktober 2023

 

PS 60/21

Suppleringsvalg til Administrasjonsutvalget for perioden 19.10.21 - okt. 2023

 

PS 61/21

Suppleringsvalg til valgstyret for perioden 19.10.2021 - okt. 2023

 

PS 62/21

Valg av nytt medlem og varamedlem til KS' organer for perioden 19.10.2021 - okt. 2023

 

PS 63/21

Valg av representant og personlig vararepresentant til Interkommunalt politisk råd - Namdal regionråd for perioden 19.10.2021 - okt. 2023

 

PS 64/21

Valg av representant og vararepresentant til Namdal rehabilitering for inneværende periode og frem til oktober 2023

 

PS 65/21

Valg av ny representant til representantskapet Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) for perioden 19.10.2021 - okt. 2023

 

PS 66/21

Søknad om konsesjon på gnr 4 bnr 2 i Overhalla
Vedlegg:

  1. Konsesjonssøknad

 

PS 67/21

Kommuneplanens samfunns- og arealdel - merfinansiering

 

PS 68/21

Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032
Vedlegg:

  1. Samfunnsdel til kommuneplan 2021-2032