Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 11/22

Sluttrapport, Digitalisering i Helse og omsorg Overhalla
Vedlegg:

  1. Sluttrapport - Digitalisering i helse, mars 2022

 

PS 12/22

Overordnet analyse av klimasårbarhet
Vedlegg:

  1. Overordnet analyse av klimasårbarhet, datert 14.3.2022
  2. Klimahistorikk

 

PS 13/22

Næringsutvalget - finansiering av bistand til planprosess

 

PS 14/22

Årsmelding Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021
Vedlegg:

  1. Årsmelding

 

PS 15/22

Årsmelding Eldrerådet 2021
Vedlegg:

  1. Årsmelding

 

PS 16/22

Kontrollutvalgets årsrapport 2021
Vedlegg:

  1. Kontrollutvalgets årsrapport
  2. Protokoll Overhalla KU, 08.03.22

 

PS 17/22

Årsberetning 2021 for Midtre Namdal kirkelige fellesråd
Vedlegg:

  1. Årsberetning Midtre Namdal kirkelige fellesråd