Opptak av direktesending (Facebook)

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 46/20

Søknad om konsesjon på gnr 8 bnr 2, gnr 8 bnr 3 og gnr 8 bnr 2 fnr 1

 

PS 47/20

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 - høring

 

PS 48/20

Revidering av finansreglement for Overhalla kommune

 

PS 49/20

Økonomireglement

 

PS 50/20

Namdal Rehabilitering IKS, ny selskapsavtale

 

PS 51/20

Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommuner

 

PS 52/20

Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 53/20

Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024