Møtet ble gjennomført som fjernmøte (via Teams).

Les og last ned saklisten til kommunestyret her (se sakliste nederst på siden).


Direktesending (starter kl. 12):


Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 65/20

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
Vedlegg:

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan (utkast)

 

PS 66/20

Forsøk med skolemåltid i Overhalla
Vedlegg:

  1. https://www.udir.no/lk20/mhe01-02

 

PS 67/20

Kommunale utleieboliger og bruk av virkemidler

 

PS 68/20

Eierskapsmelding 2020
Vedlegg:

  1. Oversikt over selskapsformer og styringsformer
  2. Eierskapsmelding Del 1 - Eierpolitikk
  3. Eierskapsmelding Del 2 - Eierberetning 2020