Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Sakliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 18/22

Pride-flagg og FN-flagg

 

PS 19/22

Frivillig skogvern - høring på foreslåtte områder i Overhalla

 

PS 20/22

Klimaregnskap 2021
Vedlegg:

  1. Klimregnskap 2021

 

PS 21/22

Evaluering av finansreglement
Vedlegg:

  1. Reglement for finansforvaltning

 

PS 22/22

Eierskapsmelding del 2 - Eierberetning 2022
Vedlegg:

  1. Eierskapsmelding del 2

 

PS 23/22

Møteplan for 2. halvår 2022