Her finner du møteprotokollen.

Les og last ned sakliste til kommunestyret her.

Sakliste

Saksnr.

Innhold

Lukket

PS 1/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Vedlegg:

  1. Saksprotokoll 05/20
  2. Årsrapport 2019

 

PS 2/20

Varme og kjøling ved helsesenteret - budsjett og finansiering
Vedlegg:

 

PS 3/20

Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark - Høring

 

PS 4/20

Høring - Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF

 

PS 5/20

Navnesak i Overhalla kommune - Navn på boligveg ved Skiljåsaunet

 

PS 6/20

Finansiering av utbygging av elektrisk infrastruktur og veg på Skage industriområde

 

PS 7/20

Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes og rehabilitering av trykkøkningsstasjon Lille-Amdal

 

PS 8/20

Forprosjekt - Ny hovedvannledning under Namsen fra Øysletta til Bertnem

 

PS 9/20

OBUS uteområde - økt finansiering av prosjektet
Vedlegg:

  1. Presentasjon ulikt utstyr
  2. Saksfremlegg 2019/400-1
  3. Kostnadsoverslag OBUS

 

PS 10/20

Valg av 17. maikomite 2020

 

PS 11/20

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Museet Midt IKS

 

PS 12/20

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS

 

PS 13/20

Valg av medlem til styret i Hildremstunet borettslag for perioden 2020 - 2023

 

PS 14/20

Valg av representant og vararepresentanter til styret i Konovatnet fellesvannverk for perioden 2020-2023