Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

 

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 1/23

Søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant

 

PS 2/23

Innspill til revidering av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6

 

PS 3/23

Søknad om økonomisk støtte til bytte av snøscooter for løypekjøring

 

PS 4/23

Sluttsak - Trykkøkningsanlegg Flasnes

 

PS 5/23

KS Debatthefte 2023 - Uttalelse fra Overhalla kommune

 

PS 6/23

Behandling av klage på vedtak - Ulvig Kiær AS - Delingssøknad

 

PS 7/23

Bygging av utleieboliger Skogmo 2023

 

PS 8/23

Finansiering av planarbeid - Reguleringsplan for Skogmo industriområde

 

PS 9/23

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2022

 

PS 10/23

Svømmeopplæring i grunnskolen i Overhalla

 

PS 11/23

Planprogram for utarbeidelse av strategisk næringsplan for Overhalla kommune