Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

PS 40/23

Referater

 

PS 41/23

Høring på forslag til forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

 

PS 42/23

Demensplan 2025

 

PS 43/23

Vannforsyning Bjørnes industriområde og nytt høydebasseng

 

PS 44/23

Hunnaåsen boligområde - finansiering for opparbeidelse

 

PS 45/23

Utgraving og geofysikk Bertnem gravhauger

 

PS 46/23

Utbygging vannforsyning - Langmyr til Hammerkorsen

 

PS 47/23

Makebytte av tomt