Hvordan fungerer KOMP?

Familie, pårørende og venner benytter seg av en app. I appen kobler man seg opp til KOMPen gjennom bruk av en tilgangskode. 

Fra appen kan man sende bilder, meldinger og ringe til KOMPen. Den som har KOMP er kun en mottaker av bilder og samtaler, og trenger ikke bekymre seg for å beherske teknologien.

KOMP ved Overhalla sykeheim

Overhalla sykeheim tilbyr beboere med langtidsopphold, eller lengre behandlingsopphold, KOMP som ett kommunikasjonsverktøy mellom beboer og pårørende.

Å kunne ta del i familiens hverdag og dagligliv ser vi har stor verdi for beboeren. KOMP gjør dette mulig med å motta bilder og kunne kommunisere med lyd og bilde, selv om man bor på insititusjon. 

Utlån av KOMP

Kommunen har enheter med KOMP for utlån til hjemmeboende. Utlånsordningen ble iverksatt under koronapandemien, og vil videreføres videre etter endt pandemi.