På nettsiden Utdanningsdirektoratets kompetanseportalfinner du kompetansepakker som kan brukes for å videreutvikle kompetansen på din skole og være støtte i arbeidet med å jobbe med elevenes digitale ferdigheter. For å bruke kompetansepakkene må du logge deg inn med "Feide".
Produksjon og opphavsrett
Kommunikasjon og samhandling
Søk og kildekritikk
Digital dømmekraft

Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse?
Se film på Udir sin nettside
"Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse handler om mye mer enn bare det å undervise på en måte hvor man bruker digitale læringsressurser og teknologier - det handler om
nye måter å forstå lærerrollen og undervisning på"

Lover og regler på nett
Se Redd Barna sin nettside
"Internett er en del av det offentlige rom. Derfor gjelder de samme lovene der som i samfunnet forøvrig" 

Barn og Medier 2020. 
En kartlegging av 9-18-åringers digitale medievaner (Medietilsynet 2020)