Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 48/23

Godkjenning av kommunestyrevalget 2023

 

PS 49/23

Valg av formannskap for perioden 3.10.2023 - oktober 2027

 

PS 50/23

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 3.10.2023 - oktober 2027

 

PS 51/23

Valg av kontrollutvalg for perioden 2023 -2027

 

PS 52/23

Valg av valgstyre for perioden 2023-2027

 

PS 53/23

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2023-2027

 

PS 54/23

Valg av representanter og vararepresentanter til NTE eiermøte for perioden 2023-2027

 

PS 55/23

Valg av representanter og vararepresentanter til KS organer for perioden 2023-2027

 

PS 56/23

Valg av representant og vararepresentant til Interkommunalt politisk råd - Namdal regionråd for perioden 2023-2027

 

PS 57/23

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) for perioden 2023-2027

 

PS 58/23

Valg av representant og vararepresentant til Namdal rehabilitering IKS