Varsle oss via Civis ( Erstatter tidligere Borgermelding)

Ønsker du å gi kommunen beskjed om veg, gatelys, avfall, skader, vannproblemer e.l.? Last ned appen Civis Innbygger (for iPhone/Android).
Du kan også sende inn melding fra denne nettsiden (klikk lenken) uten app, dersom du ønsker det.

Adresser

Besøksadresse:

Administrasjonsbygget
Sentrum i Overhalla kommune

E-postadresse

Telefon: 742 80 000


Postadresse:

Overhalla kommune
Administrasjonsbygget
Svalivegen 2
7863 Overhalla


Fakturaadresse:

Vi minner om at leverandører skal kunne tilby e-faktura (EHF). Klikk for mer informasjon

Organisasjonsnummer: 939 896 600
IBAN: NO8242123188203
SWIFT: SPTRNO22XXX
EHF-adresse: 939 896 600

​Hvis EHF ikke er mulig, foretrekker vi å få tilsendt faktura på e-post: fakturamottak@namsos.kommune.no

Evt. postadresse for faktura:

Overhalla kommune
v/ Namsos kommune
Fakturamottak,
Postboks 332 Sentrum
7801 Namsos

Send oss en sikker digital henvendelse (eDialog)

Man skal ikke sende sensitiv informasjon om seg selv eller andre via e-post. E-post er generelt en usikker kanal å bruke. Vil du være sikker og trygg på at din henvendelse til oss kommer frem og blir behandlet på en trygg måte? Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk.

Les mer om hvordan du bruker eDialog.

Om din innsynsrett etter offentlighetsloven

Hovedregelen i offentlighetslova er at innsyn skal gis, noe som du finner i lovas § 3. Det er en egen forskrift til offenlighetslova Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) som også gir bestemmelser for offentlighet. 

Alle har rett til innsyn i kommunens saksdokumente. Offentlighetslova definerer i § 4 Definisjoner dokumenter som "organets logisk avgrensede informasjonsmengder lagret på medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet".

Dokument betyr i denne sammenheng bl.a. brev, e-post, telefaks, sms, meldinger i ulike sosiale medier mm. 

Begrepet innsynsbegjæring betyr "å be om innsyn". 

Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å be om innsyn. Du kan altså gjøres dette via en anonym e-postadresse om du ønsker det. Det er heller ikke nødvendig å vise til noen lovhjemmel, saksnummer, dokumentnavn el. Det eneste som kreves er at du gir en beskrivelse som gjør det mulig for oss å finne de aktuelle opplysningene/dokumentene du ønsker innsyn i. Alt innsyn er som hovedregel gratis.

I tillegg finner du mer informasjon i departementets veileder for offentlighetslova. Her finner du omfattende og utfyllende opplysninger. Du kan også finne mye informasjon om innsyn, offentlighet og klagemuligheter på nettsidene til Norsk Presseforforbund - offentlighet.no Du vil også kunne finne informasjon om dette på nettsidene til Sivilombudsmannen.

Tilgjengelighetserklæringer for våre digitale tjenester

Ikt-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Kort fortalt skal innholdet på våre nettsider være mulig å forstå og bruke for alle. Overhalla kommune arbeider kontinuerlig for å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Innen 1. februar 2023 plikter alle offentlege virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsteder.

Skole
Brettboka.


Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på grong.kommune.no skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler. Det kan du lese mer om i vår tilgjengelighetserklæring.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!