Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
 
Etter vedtak i kontrollutvalgets møte i februar 2011, er utvalgets møter som hovedregel åpne, med mindre lov- og regelverk tilsier taushetsplikt. 

 

Følgende er valgt som medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023:

Anne Lise Grande Vollan, leder
Paal Sandø, nestleder
Asbjørn Hagerup
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker, kommunestyrerepresentant


Som vara velges:

Kari Vold
Jan Ståle Viken Flått
Ingvild Forseth
Ove Harry Solli
Elisabeth Faksdal

Leder og nestleder går inn som representant og vararepresentant i samkommunens kontrollutvalg. 


► Se saklister og protokoller fra kontrollutvalget