• lære nye og gamle sanger
  • sang med bevegelse
  • lære utenat
  • rytme

Tilbudet vil gis i SFO-tid på den enkelte skole, men er også åpent for barn som ikke går på SFO.

Elever som ikke har SFO, vil sannsynligvis få behov for å benytte "vente-SFO" før/etter denne kulturskoletimen. De det gjelder blir kontaktet av kulturskolen når påmelding er gjennomført.