Vaksinering framover- ta timen du får tildelt!

Vaksineforsyningen er endret, slik at vi nå må bestille de doser vi planlegger å sette, uke for uke.   
(bestilles 14 dager før levering)

Avbestillinger eller flytting av tildelt time på kort varsel, gjør at det kan ta lengre tid før du får ny time, da nye doser må bestilles. Samtidig må vi kaste doser vi ikke får benyttet ved avbestillinger.

Smittetrykket i regionen er høyt per tiden, og det er stor fordel at man får fullvaksinert befolkningen så raskt som mulig.  Gjør det du kan for å ta tildelt vaksinetime, slik at du blir fullvaksinert snarest, og vi får benyttet dosene vi mottar.

Vaksinering av barn og ungdom mellom 12-15 år

Det er nå anbefalt at aldersgruppen 12-15 år skal vaksineres mot Covid- 19. Informasjon fra FHI finner du her

I Overhalla vil denne gruppen få tilbudet om vaksine ved skolene.

Det planlegges for vaksinering i uke 37.

Vaksinering av barn og ungdom under 16 år krever samtykke fra foresatte. Skolehelsetjenesten vil sende ut samtykkeskjema som ranselpost, for å innhente samtykke i forkant av vaksinering. Samtykkeskjema finner du også her.

Egenerklæringsskjema må også fylles ut i forkant av vaksinering. Dette vil også bli utdelt av skolehelsetjenesten.  Her finner du egenerklæringsskjemaet 

Barn som enda ikke er fylt 12 år (født i 2009), skal vaksineres forløpende etter fylte 12 år. De som fyller 12 år etter 16. september,  vaksineres etter hvert som de fyller år, i månedlig oppsamling.

Barn mellom 12-15 år skal kun ha en dose med vaksine, og de vaksineres med Pfizer vaksinen.

Her kan du finne en forenklet informasjon om koronavaksine, også på flere språk

Har du tidligere takket nei til vaksine?

Har du tidligere takket nei til vaksine, men ønsker å vaksinere deg?

Ta kontakt så raskt som mulig, da vi er i sluttfasen av vaksineringen nå.

Ring 742 80300 tast 2 for vaksinetelefonen.

Vaksinering av 16 og 17 åringer

Regjeringen har besluttet at 16- og 17 åringer skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Informasjon fra FHI

Det vil være noe ulikt hvordan denne gruppen tilbys vaksine, ut fra hvilke skoler og vertskommuner som har videregående skoler.

GRONG: Vaksinerer elever som bor på hybel i forbindelse med skolegang i Grong, elever som pendler til Grong vil få tilbud fra Overhalla. Planlegges i uke 36

NAMSOS: Vaksinerer alle elever ved videregående skoler, uavhengig av bostedskommune ( Informasjon om vaksine blir gitt ved skolen- planlegges i uke 35) 

NÆRØYSUND: Vaksinerer alle elever, uavhengig av bostedskommune ( informasjon blir gitt ved skolen)

STEINKJER: Vaksinerer alle elever som bor på hybel i forbindelse med skolegang i Steinkjer. (informasjon blir gitt ved skolen)

Har du ikke fått tilbud om vaksine, eller har annet studieløp? Kontakt oss på tlf 742 80 300,  tast 2 for vaksinetelefon.

 

Slik foregår vaksineringen

  • Vaksineringen foregår på fysioterapisalen på Helsesenteret.
  • Vi vaksinerer for tiden på onsdager og noen torsdager ut fra antall doser vi mottar.
  • Vaksine som brukes er Pfizer-vaksinen
  • Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.
  • Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, om du skulle få noen form for reaksjoner. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.
  • Vaksinen er gratis.

For deg som er vaksinert

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

Les mer om råd, regler og unntak for koronavaksinerte på helsenorge.no.

Koronasertifikatet gir deg oversikt over vaksinasjonsstatus og den siste negative koronatesten som er registrert på deg de siste sju dagene. Status for vaksinering blir oppdatert samme dag som du er blitt vaksinert. Om du neste dag sjekker vaksinasjonsstatus på helsenorge.no, skal den vise at du er blitt vaksinert. Dersom det ikke vises gjennomført vaksinasjon, kan du ta kontakt med legekontoret.

På helsenorge.no kan du logge inn og se ditt koronasertifikat.

Se ditt koronasertifikat

 

Ofte stilte spørsmål

1. Når blir det min tur?

Alle over 18 år skal nå ha fått tilbud om første vaksinedose. Hvis du ikke har fått bestilt deg tid for vaksinering, kan du ta kontakt med legekontoret på telefon 742 80 300 snarest for å avtale dette.

2. Jeg har ikke mulighet til å vaksinere meg den uka jeg har fått tilbud, da jeg er bortreist. Hva gjør jeg da?

Gjennomføringen av koronavaksineringen er et tidkrevende og komplekst arbeid. Vi må planlegge dette ut fra antall doser vi mottar kommende uke. Vi må derfor ha som utgangspunkt at flest mulig tilstreber å ta vaksine på det tidspunktet de får tildelt.

3. Kan man ikke få vaksine på andre dager enn fastsatte dager?

Vaksineringen krever mye logistikk og planlegging, og for å sikre bemanning og utnyttelse av dosene vi får, er det kun fastsatte dager det vaksineres. Dette henger også sammen med mottak av vaksiner, holdbarhet for doser tatt ut av kjøleskap og andre faktorer. 

4. Jeg har ikke mottatt noen SMS, men jeg har hørt at andre på min alder har fått.

Noen årskull kan få varslinger fordelt over flere uker, avhengig av antall vaksiner vi mottar, og hvor store årskull det er. Opplever du at du likevell ikke mottar noen SMS, kan det være at mobilnummeret i våre registre ikke stemmer med det du bruker. Da ber vi deg ta kontakt med Koronatelefonen, og gi beskjed om manglende SMS, og få oppgitt riktig mobilnummer.

 

Prioriteringsgruppene for vaksinering

Den nasjonale prioriteringsplanen for vaksinering er som følger:

Gruppe
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom
7. Alder 18-44 år  med underliggende sykdom
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 24-18 år
10. Alder 44- 40 år
11. Alder 25-39 år