Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon koronavirus. Foto: CDC, Alissa Eckert

Gradvis gjenåpning av Overhalla sykeheimen og Laksvoll - smittevern

Helsedirektoratet varslet 6. mai at de vil komme med en veileder for hvordan helse -og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Veilederen er ikke kommet enda, men Overhalla sykeheim og Laksvoll åpner gradvis inntil veilederen foreligger.

Hjerte i hekk

Lokal informasjon om gjenåpning av samfunnet

Regjeringen la 7. mai fram planen for videre håndtering av koronasituasjonen og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av uke 20 skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn. Den enkelte kommune gjør tilpasninger ut fra lokale behov.

Skolene gleder seg til å ta imot alle elevene igjen! Vi skal sørge for å ta forebyggende smittevernhensyn slik at skolehverdagen blir trygg for oss alle.

Hjerte prestekrager

Behov for tilbud når skolen er stengt

Tilbud når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og tilbud til særlig sårbare barn mens skolen fortsatt er stengt.
Hjerte

Trenger du noen å snakke med?

Det er mange som gjerne vil støtte barn, unge og voksne i den spesielle tiden vi nå er inne i, og det finnes både lokale og nasjonale tilbud. Vi har laget en oversikt over steder du kan kontakte.

Tannlege

Informasjon om tannhelsetjenesten

De offentlige tannklinikkene åpner nå gradvis for å ta imot pasienter igjen etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester.

Skolegutt

Informasjon til foreldre om åpning av 1.-4. trinn

Mandag 27. april åpner skolene våre igjen. Skolene vil ha vanlige åpningstider. Vi skal sørge for en trygg og god hverdag for elevene. Nederst i artikkelen finner du en informasjonsfilm for barn og unge.