Hva kan kreftsykepleier bidra med?

  • Samtaler, råd og veiledning til pasient og pårørende
  • Gi oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell
  • Forebyggende tiltak og opplysning om kreft
  • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte

Kreftsykepleier har tett samarbeid med fastleger, akuttavdelingen, psykisk helsetjeneste og hjemmesykepleien og tar kontakt med andre tjenesteytere ved behov for koordinering.

Kreftsykepleie er gratis og et lavterskeltilbud. Du må gjerne ta kontakt selv, eller si ifra til behandlende lege på sykehuset eller fastlegen. Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta.