Ved kriser og alvorlige hendelser i kommunen kalles kriseledelsen i kommunen sammen. Den består av kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer og krisestab med flere medarbeidere. 

Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier. Videre har kommunen ansvar for å gjenopprette normalsituasjonen etter en hendelse har inntruffet.