Trenger du noen å snakke med?

Opplever du ubehagelige og krenkende hendelser av noen som står deg nær? Blir du truet, skadet eller snakket nedsettende til? Krisesenteret har døgnåpent og du trenger ingen timeavtale. Tilbudet er gratis.

Mer enn 20 000 kvinner og menn tar hvert år kontakt med et krisesenter i Norge. Enten på telefon eller de kommer innom for en samtale. De som har behov for et trygt sted å bo, kan også bo på krisesenteret for en periode. Her er krisesenterets nettside og Facebook-side.