Hva er kriseteamets oppgaver?

Kommunens psykososiale krisegruppe har ansvar for å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser/katastrofer, deres pårørende og andre berørte. Det vil være hendelser hvor psykososiale påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Gruppa skal samarbeide nært med det etablerte behandlingsapparatet, og være et supplement til dette.