1. Formål

Kulturprisen skal være et kulturpolitisk virkemiddel. Den skal tjene som en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet og samtidig være en inspirasjon for videre engasjement.

2. Aktuelle kandidater

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger som har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

3. Nominasjon

Enkeltpersoner, grupper, lag og organisasjoner kan stille forslag til kandidater. Forslagene skal være begrunnet. Kulturkontoret inviterer til nominasjon gjennom lokalpressen med en måneds frist for innlevering av forslag.

4. Tildelingen

a) Kulturprisens størrelse er i 1988 kr. 5000,-. (I 2016 er prisen på kr. 10 000,- i tillegg til en kopi av Melhusskrinet, laget av Liv Aursand). I tillegg utdeles et diplom og en spesiell gjenstand som et synlig bevis på at vedkommende har fått prisen.

b) Formannskapet fatter endelig avgjørelse og deler ut prisen. Formannskapet kan, hvis en finner det hensiktsmessig, fremme egne forslag i forbindelse med behandlingen.

c) Overrekkelsen av kulturprisen foretas av ordføreren og kultursjef i forbindelse med siste kommunestyremøte hvert år eller ved en annen passende anledning.

Tidligere vinnere av kulturprisen

Kulturprisen 2022 Eskil Skarland
Kulturprisen 2021

Liv Marit Idsø

Kulturprisen 2020

Asbjørn Hagerup og Liv Aursand
Kulturprisen 2019 Sverre Samuel Homstad
Kulturprisen 2018 Nordre Skage Skytterlag
Kulturprisen 2017 Carl Ivar Storøy
Kulturprisen 2016 Melamartnan
Kulturprisen 2015 Åse og Karl-Åge Rønning
Kulturprisen 2014 Frank Jensen
Kulturprisen 2013 Late October Show
Kulturprisen 2012 Skage sanitetsforening
Kulturprisen 2011 Ellen Opdal
Kulturprisen 2010 Kjellaug Skjefte
Kulturprisen 2009 Ragnar Prestvik
Kulturprisen 2008 Skage skolekorps
Kulturprisen 2007 Koreill
Kulturprisen 2006 Erling Balstad
Kulturprisen 2005 Per Solbakk
Kulturprisen 2004 Trygve Sagmo
Kulturprisen 2003 Overhalla idrettslag
Kulturprisen 2002 Ole Andreas Saugestad
Kulturprisen 2001 Bodil Bergin
Kulturprisen 2000 Ottar Mevassvik
Kulturprisen 1999 John Himo
Kulturprisen 1998 Øivind Kjesrud
Kulturprisen 1997 Dagfinn Mathisen
Kulturprisen 1996 U.L. Framsteg
Kulturprisen 1995 Overhalla historielag
Kulturprisen 1994 Ranum sangforening/Overhalla mannskor
Kulturprisen 1993 Overhalla Røde Kors/Ungdommens Røde Kors
Kulturprisen 1992 Sanna og Oddvar Mørkved
Kulturprisen 1991 Helge Grande
Kulturprisen 1990 Gunnar Groven
Kulturprisen 1989 Johannes Sellæg
Kulturprisen 1988 Brit Solum
Kulturprisen 1987 Kåre Skarland