Ragnar Prestvik har vært leder for Overhalla Idrettslag siden 2001, og har vært aktiv pådriver i en rekke ulike kulturaktiviteter, lag og organisasjoner helt siden konfirmasjonsalderen.

Ordfører i Overhalla, Jostein Hildrum, omtaler prisvinneren som en person som ser muligheter fra flere sider og er engasjert på mange områder.

Vinneren trekker frem samarbeid og samspill som de viktigste motivasjonsfaktorene gjennom sine tillitsverv.

Kulturprisen består av en gavesjekk på 6 000 kroner samt en kopi av Melhusskrinet.