Om kurs i depresjonsmestring (KID)

Depresjon

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten.
Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til
mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker
Målet med kurset:               
 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon
Metode:

KID bygger på kognitiv sosial læringsteori og er et strukturert tiltak med lite frafall og gode resultater. KiD-kurs drives over hele landet i regi av helseforetak, kommuner og private aktører. Kursene ledes av godkjente kursledere med helsefaglig bakgrunn på minimum høgskolenivå.
Opplæringen av kursledere støttes av Helsedirektoratet og gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon. Kurset kan gis alene, tilbys som en modul blant flere tiltak, eller som tillegg til medikamentell behandling.

Ved henvisning til KiD skal kursleder ha en vurderings-/forsamtale med deltaker der det blant annet informeres om kursets innhold og form.

Kognitiv adferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker- og adferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.

På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. 

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere som er ansatt i rus– og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune. 

Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer med innlagte pauser.

Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Boka  KID  blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Du kan ringe direkte til kurslederne for å melde din interesse for å delta eller for å få mere informasjon

Deltakere kan også henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.