Målgruppen er alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. 


Å leve med belastninger kan føre til stressreaksjoner som:

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme


Målet med kurset:                

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. 

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. Vi benytter kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Kontakt rus- psykisk helsetjeneste v/ Bodil Sofie Hansen (tlf. 415 40 439) eller Monica Moa Wester (tlf. 482 41 506)  for mer informasjon.

Mer om Overhalla Friskliv