Gjennom dette kurset lærer du å se sammenhenger mellom tanker og følelser, og videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til nedstemthet. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon.

Kontakt rus- psykisk helsetjeneste v/ Bodil Sofie Hansen eller Monica Moa Wester hvis du ønsker mer informasjon, eller å melde deg på kurset.
 

Målet med kurset er å:

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon


Noen vanlige tegn på depresjon kan være:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker


Mer om Overhalla Friskliv