Følgende representanter velges for perioden 2019-2023:

Espen Opdal (SP)
May Storøy (AP)