Følgende velges for perioden 2015-2019:
 

  1. Siv Åse Strømhylden
  2. Anne-Grete Sagmo