Ved kommunens administrasjonsbygg (Svalivegen 2) i kommunesenteret er det fra 2024 etablert en hurtigladestasjon i regi av ladeselskapet Kople. Her er det både muligheter for lynlading (opp til 200 kW), hurtiglading (75 kW) og normallading (opp til 12 kW).

De kommunale ladestasjonene (normallading) ved de kommunale byggene er åpne for alle som besøker kommunen og har åpent 24/7. Man må medbringe egen ladekabel. Betalingsløsning administreres av Charge 365 og en kan betale ved bruk av app, brikke, nettportal eller SMS.

Se her for mer informasjon om hvordan komme igang med betalingsløsningen eller Charge 365 for mer informasjon til brukere av systemet.

Kommunen har ladepunkter på følgende steder:

  • Administrasjonsbygget på Ranemsletta - ladestasjoner på baksiden av bygget (hurtigladestasjon på fremsiden av bygget)
    • 8 ladepunkter åpne for alle. Adkomst til parkeringsplassen gjøres via Haugomvegen (se kart nedenfor).
  • Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS) like ved Gimle idrettshall og Svenningmoen idrettsanlegg
  • Hunn skole ved hovedinngang mot vest
  • Skage barnehage
  • Ranemsletta barnehage
  • Namsgløtt omsorgsboliger (nært Overhalla Helsesenter) på Ranemsletta har tilgjengelige ladepunkter som er åpne for alle.

Ladepunkter for elbil