Kursene skal bidra til kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Overhalla Friskliv tilbyr lærings- og mestringskurs for personer med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer (KOLS, diabetes, kreft). 

Logo Overhalla friskliv.jpg

Mer om Overhalla Friskliv
Kontakt oss