Leder

Carl Ivar Storøy

Mobilnummer 909 72 935
E-postadresse

cistoroy@online.no

Postadresse 7860 Skage i Namdalen
Webside  
Mer informasjon/beskrivelse Foreningen har som formål å verne om medlemmenes felles interesser som hytteeiere.