SlottstrappenGrunnlovsjubileet_FotoOsloKommuneSturlason.jpg
Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Tradisjon tro inviteres landets ordførere til hovedstaden én gang i løpet av en valgperiode. Denne gang er samlingen lagt til markering av grunnlovsjubileet. Ordførerne har deltatt på demokratilunsj med foredragsholdere i regi av KS på Det Norske Teatret, fulgt Stortingets jubileumsmøte og avslutter programmet med mottakelse på Den kongelige slott.

Ordfører Fabian Stang inviterte på vegne av Oslo kommune til festmiddag i Oslo rådhus den 14. mai.