Barnehageplass - søknad om plass innenfor barnehageåret 2019/2020. Frist for å søke i hovedopptaket er 1. mars. 

 

Ranemsletta barnehage:

Type plass Alder Ledig fra Søknadsfrist
       

 

Moamarka barnehage avd. Barlia:

Type plass Alder Ledig fra Søknadsfrist
       

 

Moamarka barnehage avd. Øysletta:

Type plass Alder Ledig fra Søknadsfrist
       

 

Skage barnehage:

Type plass Alder Ledig fra Søknadsfrist
       

 

Gammelstua barnehage (privat):

Type plass Alder Ledig fra Søknadsfrist
       


Mer info om barnehagene