Oversikt over ledige plasser høst 2023

SUPPLERENDE OPPTAK HØST 2023 MED OPPSTART MELLOM UKE 42 OG 44
Vi har ledige plasser i barnehagene.
Det er i tillegg mulig å legge inn søknad selv om det ikke pr nå er ledig på enkelte avdelinger.

RANEMSLETTA BARNEHAGE
100% plass barn født 2022
300% ledig plass barn født 2018, 2019 og 2020

SKAGE BARNEHAGE
 

GAMMELSTUA BARNEHAGE
1 småbarnsplass
1 storbarnsplass

Flyktninger vil være prioritet jf barnehagevedtektene i supplerende opptak

SØKNADSFRIST 01.09.23