Oversikt over eventuelle ledige plasser

Barnehage 0- 2 år 3- 5 år Type plass Søknadsfrist
Ranemsletta barnehage        
Skage barnehage

 

     
Gammelstua barnehage