Om tjenesten

Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

 

Slik søker du

Vår kontaktperson kan fortelle deg mer om hvordan du søker.

Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.