Faste styremedlemmer:

  1. Per Olav Tyldum, leder (SP)
  2. May Storøy (AP)
  3. Siv Åse Strømhylden (SP)

Varamedlemmer:

  1. Tore Nordfjellmark (FRP)
  2. Marit Haugum Mo (SP)

 

Legatet ble opprettet i 2011.