Legatets formål er:

  1. Å gi støtte til ungdom som er heimehørende i Overhalla og som søker videregående og/eller høyere utdanning. Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.
  2. I første rekke gi økonomisk støtte til personer i Overhalla som av uforskyldte årsaker og økonomiske grunner ikke er i stand til å ivareta en normal levestandard.  Midler kan også gis til enkeltpersoner, lag og foreninger til anskaffelse av utstyr og deltakelse innen fritidsaktiviteter, kultur, husflid, miljø og forebyggende tiltak.Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.

MERK:

Søknaden må inneholde opplysninger om navn, adresse/e-postadresse, alder, skole, telefonnummer og kontonummer (formål1)
Søknaden må inneholde navn, adresse/e-postadresse, telefonnummer og kontonummer (formål 2)

Søknad sendes: postmottak@overhalla.kommune.no